per: Pere Audi
Data de naixement:
dilluns, maig 10, 1858
Lloc de naixement:
la Vilella Baixa, Priorat
Data de defunció:
1935 ?
Lloc de defunció:
la Vilella Baixa, Priorat

Joan Alentorn va néixer el 10 de maig de 1858 a la Vilella Baixa. Estudià medicina i exercí la professió fins que hi renuncià els primers dies de 1935 a la Vilella Baixa, on residia i on era un propietari agrícola de tipus mitjà i major contribuent. Estava casat amb la convilatana Josepa Sans Sabaté.

En l’esfera local, Alentorn prengué part en iniciatives de tipus societari. El 1916 podria ser qui consta com a president de la mutualitat escolar La Esperanza Infantil. A part,...

Bibliografia diputat Imatges i documents
[FITXA COMPLETA]