Lluís Argemí i de Martí.
Lluís Argemí i de Martí.
Consell permanent de la Mancomunitat de Catalunya, abril 1914. Argemí és el tercer de la dreta, de peu.
Imatge de la presidència i autoritats dels Jocs Florals de la Misteriosa Llum de Manresa. Lluís Argemí i de Martí, president de la diputació de Barcelona, es troba situat el segon des de l’esquerra, a la primera filera.
Peus de foto i comentaris: 
Lluís Argemí i de Martí. Font: diputats de la Mancomunitat de Catalunya. Autor desconegut. Arxiu General de la Diputació de Barcelona (reg. 1308).
Lluís Argemí i de Martí. Font: "La Actualidad", núm. 242, 21/03/1911, p. 25.
Consell permanent de la Mancomunitat de Catalunya, abril 1914. Argemí és el tercer de la dreta, de peu. Font: 06/04/1914 (data de creació). (CAT ANC1-42-N-17709).
Imatge de la presidència i autoritats dels Jocs Florals de la Misteriosa Llum de Manresa. Lluís Argemí i de Martí, president de la diputació de Barcelona, es troba situat el segon des de l’esquerra, a la primera filera. Font: Jocs Florals de la Misteriosa Llum de Manresa. 20/02/1944 (data de creació). (CAT ACBG30-113-N-163).
Peu de portada i comentaris: 
Lluís Argemí i de Martí. Font: diputats de la Mancomunitat de Catalunya. Autor desconegut. Arxiu General de la Diputació de Barcelona (reg. 1308).
Signatura del personatge: 
-BIBLIOGRAFIA DIPUTAT
[FITXA COMPLETA]