Els homes de la Mancomunitat de Catalunya

Cent anys després de la seva creació la Mancomunitat és considerada com una institució cabdal de la nostra història. Una institució avançada al seu temps, moderna i innovadora. Creada i impulsada a partir del consens de tot un poble, fent confluir en un projecte comú simpatitzants d’ideologies polítiques diverses i comptant, molt especialment, amb el treball diari d’homes que, al costat de Prat de la Riba, van treballar per fer créixer un projecte que naixia modestament per convertir-se en la gran institució que havia de relligar el país nacionalment després de la desfeta de 1714. D’aquí que puguem afirmar que la Mancomunitat va esdevenir un projecte col·lectiu, nodrit del pensament de personatges il·lustres com Prat de la Riba, Puig i Cadafalch, Rafael Campalans, Pere Coromines, Pompeu Fabra, August Pi i Sunyer o Eugeni d’Ors, entre molts d’altres, però també del treball diari, de la força i de la voluntat de moltes altres persones, que malgrat les dificultats del moment, van contribuir a impulsar el desplegament d’aquesta.

Cal, en aquest sentit, commemorar la feina feta per tots aquells que, amb el seu esperit i el seu treball diari van fer possible la creació i desplegament de la Mancomunitat, però sobretot cal fer-ho també tenint en compte que al seu costat hi va haver molts homes, sovint menys coneguts i citats, que és de justícia donar a conèixer i recordar. A través d’aquest projecte justament el que es vol és fer-ho d’aquesta manera. Per això esdevé cabdal comptar amb una xarxa de centres que, estant ubicats arreu del territori català, ens permetin apropar-nos a la realitat de cada poble per saber de primera mà qui eren aquests i com pensaven. I és així com l’Institut Ramon Muntaner, mercès al desplegament d’un laboriós, però al mateix temps necessari, projecte de recerca bibliogràfica de la trajectòria, ideologia, activitat i contribucions d’aquests personatges, està permetent divulgar i donar a conèixer, amb noms i cognoms, tots aquells que van formar part d’una època transcendental pel desenvolupament del nostre país.

Xavier Forcadell i Esteller 

(Coordinador General de la Diputació de Barcelona i dels actes de commemoració del Centenari de la Mancomunitat de Catalunya)