Contacte

Una base de dades com aquesta és una eina oberta perquè permet esmenar o modificar els continguts de les fitxes biogràfiques de cada Diputat.

Per això, si hi detecteu cap errada, voleu aportar-nos informació nova o fotografies, podeu fer-ho enviant-nos un correu electrònic a info@irmu.org o mitjançant el formulari que hi ha a continuació.

D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, consentiu que les dades personals que ens faciliteu siguin inclosos en un fitxer del que és responsable l'IRMU (Institut Ramon Muntaner), la finalitat del qual és tenir les dades de contacte per a  participar al web dels Diputats de la Mancomunitat (http://diputatsmancomunitat.cat). Aquesta col·laboració està restringida als majors d’edat. Podeu accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-vos a aquestes dades, enviant-nos un correu electrònic a l'adreça info@irmu.org i indicant el dret que voleu exercir.