Josep Prat i Prats.
Data naixement:
1872
Lloc de naixement:
Tarragona, Tarragonès
Data de defunció:
1936
Lloc de defunció:
Tarragona, Tarragonès

Josep Prat i Prats era fill de Josep Prat Cusidó, mariner, i de Tecla Prats Casanovas; la família paterna era originària de Vila-seca. A principis de desembre de 1891, es van casar alhora pare i fill: Prat Cusidó, vidu de Tecla Prats, es mullerava amb Tecla Segura Font, vídua de Sebastià Ferrando, i Prat Prats ho feia amb la filla òrfena d’aquesta, Josepa Ferrando Segura. Llavors, que tenia dinou anys, Josep Prat Prats figurava com a treballador del comerç i amb el temps regentà diversos...

Bibliografia diputat Imatges i documents
[FITXA COMPLETA]