Lluís Pons i Heras.
Data de naixement:
dijous, març 28, 1861
Lloc de naixement:
Cabanelles, Alt Empordà
Data de defunció:
diumenge, agost 10, 1941
Lloc de defunció:
Cabanelles, Alt Empordà

Lluís Pons i Heras fou metge, propietari i polític, fill de Josep Pons i Batlle, propietari de Cabanelles i Margarida Heras de Puig, nascuda a Adri en una família d’hisendats rurals. El 1886 es casà amb Dolors Serena i Vial, natural de Figueres. El matrimoni va tenir dos fills: Josep M., metge militar, i Rosa. Després de la mort de la seva primera esposa, el 1904 es va casar en segones núpcies amb Francesca Pous i Pous, nascuda a Breda però descendent d’una família amb propietats a...

Bibliografia diputat Imatges i documents
[FITXA COMPLETA]