Josep Monegal i Ramis.
Data de naixement:
divendres, gener 18, 1867
Lloc de naixement:
Figueres, Alt Empordà
Data de defunció:
dimarts, juliol 5, 1921
Lloc de defunció:
Figueres, Alt Empordà

Josep Monegal i Ramis fou un procurador de tribunals, periodista i polític fill de Pere Monegal i Alsina i d’Elvira Ramis i Jordà. El seu pare era d’origen berguedà i la seva mare estava emparentada amb la família Jordà, hisendats de Pont de Molins, un membre de la qual també fou diputat provincial gironí i de la Mancomunitat de Catalunya. Tenia tres germans: Remei, Joaquim i Joan. El 1893 es va casar amb Emília Roura i Casabosch, natural de Banyoles. Amb ella va tenir tres fills: Antoni,...

Bibliografia diputat Imatges i documents
[FITXA COMPLETA]