Lluís Duran i Ventosa.
Data de naixement:
dissabte, desembre 24, 1870
Lloc de naixement:
Barcelona, Barcelonès
Data de defunció:
dissabte, desembre 18, 1954
Lloc de defunció:
Barcelona, Barcelonès

Lluís Duran i Ventosa fou un polític, advocat i periodista nascut a Barcelona el 1870. Els seus pares foren Manuel Duran i Bas, jurista, rector de la Universitat de Barcelona i polític que fou diputat provincial a Barcelona, diputat a Corts, senador i ministre, i Claudina Ventosa i Trias. Els seus avis paterns foren el metge Raimon Duran i Obiols i Eulàlia Bas i Blancafort, mentre que els materns eren l’advocat Josep Ventosa i Palaudarias i Maria Anna Trias i Iglesias, ambdós naturals de...

Bibliografia diputat Imatges i documents
[FITXA COMPLETA]