Joan Casanovas i Maristany.
Data de naixement:
dilluns, agost 11, 1890
Lloc de naixement:
Sant Sadurní d'Anoia, Alt Penedès
Data de defunció:
dimarts, juliol 7, 1942
Lloc de defunció:
Valràs, França

Joan Casanovas i Maristany fou un advocat i polític català que procedia d’una família de propietaris rurals benestants del Penedès. Va néixer a Sant Sadurní d’Anoia, a Can Milà de la Roca —una masia situada prop de Sant Sadurní d’Anoia— i era fill de Modest Casanovas i Romeu i de Júlia Maristany i Oliver. Realitzà els estudis primaris a les escoles del seu poble, va cursar el batxillerat al col·legi dels Escolapis de Sarrià i després féu la carrera de Dret a la Universitat de Barcelona, de...

Bibliografia diputat Imatges i documents
[FITXA COMPLETA]