Joan Barata i Quintana.
Data de naixement:
diumenge, maig 14, 1854
Lloc de naixement:
Terrassa, Vallès Occidental
Data de defunció:
dimecres, agost 1, 1923
Lloc de defunció:
Terrassa, Vallès Occidental

Joan Barata i Quintana fou un hisendat i polític nascut a Terrassa el 1854 i fill d’Antoni Barata i Raurell i Josepa Quintana i Riembau. El 20 de febrer de 1866 es va casar amb Concepció Rocafort i Paradell i van tenir sis fills: Antoni, Ramon, Roc, Josep, Maria i Joaquim. Els seus fills, Josep, Ramon i Joaquim crearen la fàbrica Barata Germans el 1916 gràcies a l’ajuda del seu pare. Però també els seus fills Antoni, Joaquim i Josep foren ser assassinats el 1936. Segons que sembla, Antoni...

Bibliografia diputat Imatges i documents
[FITXA COMPLETA]