Josep Anguera i Bassedas.
Veu redactada:

Josep Anguera i Bassedas nasqué a Falset en el si d’una família que podríem considerar benestant. Era fill de Josep Anguera i Borràs, terratinent i procurador, i de Rosa Bassedas i Maseres. Inicià la seva formació a Falset, la va continuar a l’Institut de Reus, on va acabar de cursar el batxillerat, i posteriorment la culminà a Barcelona, on aconseguí el títol d’advocat l’any 1901. Fou precisament en aquesta ciutat on va entrar en contacte amb els cercles del catalanisme cultural i polític, i en aquest sentit algun autor el relaciona amb el grup d’estudiants que, venint de comarques, havien aportat el seu gra de sorra al moviment catalanista que s’estava desenvolupant a la capital catalana i, posteriorment, al tombant de segle, ajudaren a difondre’l pels territoris d’on eren originaris. Mostra de la seva vinculació amb els cercles esmentats és que arribés a formar part de l’Associació Popular Regionalista.

Fruit d’aquesta dinàmica proliferaren les associacions o agrupacions catalanistes en diverses localitats catalanes i entre aquestes entitats creades entre finals del segle XIX i principis del XX hi trobem l’Associació Catalanista de Falset, en la qual Josep Anguera i Bassedas ocupava el càrrec de secretari cap a 1900. L’any 1902 assumí la presidència de la secció de literatura, arts i ciències de l’associació Foment, una entitat de caràcter instructiu i recreatiu creada per la mateixa Associació Catalanista. El jove advocat mostrava una intensa activitat sociocultural i entre la darrera dècada del segle XIX i la primera del segle XX, el seu radi de participació no es va limitar a l’àmbit local, sinó que es va desenvolupar en el nacional. D’aquesta manera, va participar en diversos certàmens dels Jocs Florals i arribà a guanyar premis de poesia en les distintes edicions. En una de celebrada a la ciutat de Barcelona obtingué el premi ofert pel teatre Nou Apolo amb la poesia Planys d’un botiguer, als Jocs de Badalona de 1904 guanyà un premi per la poesia El roure vell, als de Mataró de 1905 per la poesia Anant-se morint, als d’Hostalric del mateix 1905 per la poesia Impressions i als del Bruc de 1908 guanyà un accèssit per la poesia A la blanca neu, etcètera. A banda de participar en els Jocs Florals com a concursant, també hi col·laborà en l’organització d’algunes edicions. Una de les seves grans fites en relació amb el certamen literari fou el fet de proposar-ne l’organització d’una edició a Falset i que es va poder dur a terme l’any 1902, en la qual Josep Anguera i Bassedas va actuar com a secretari.

La seva afecció per la poesia el va esperonar a publicar en alguns mitjans de comunicació i difusió, exemple d’això en són les obres publicades de manera continuada a la revista La Autonomía de Reus, o les més esporàdiques com la quinzenal Art Jove o a la revista Llevor, de Sant Feliu de Guíxols. Però la publicació més destacada de la qual tenim constància fou el llibre de poesia Tañidos y pulsaciones: poesías originales,imprès per Hijos de A. Sanjuán l’any 1896 i del qual se’n conserva un exemplar al Centre de Lectura de Reus. Algunes informacions apunten que la seva obra poètica comprèn més de 300 composicions, la majoria de les quals en llengua catalana.

Ja hem dit que la seva estada a Barcelona amb motiu d’obtenir el títol d’advocat l’havia posat en contacte amb els cercles més dinàmics del catalanisme i a partir d’aquest moment el trobem molt vinculat a iniciatives culturals relacionades amb la llengua catalana. Així, a banda de la seva participació en diverses edicions dels Jocs Florals ja comentades, va estar present en el Primer Congrés Internacional de Llengua Catalana, celebrat l’any 1906.

A mitjans de la primera dècada del segle XX, Josep Anguera va traslladar-se a Gandesa per exercir l’advocacia i fou en aquesta localitat de la Terra Alta on el seu interès per la política el va dur a exercir un càrrec públic com a regidor municipal. En aquesta època també va estar vinculat a l’Ajuntament de Corbera d’Ebre, on ocupà el càrrec d’assessor.

La creixent vocació política el va dur a presentar-se, com a republicà autonomista per Gandesa, a la plaça vacant extraordinària que havia sorgit a la Diputació de Tarragona l’any 1909 arran del problema entre els diputats Freixa i Alentorn. En les eleccions parcials convocades per cobrir l’esmentada plaça de diputat provincial pel districte Gandesa-Falset, Josep Anguera i Bassedas, va aconseguir sumar 6.343 vots, que li possibilitaren l’accés al càrrec. Dins de la corporació, va quedar enquadrat al segon torn de la Comissió Provincial, de la qual fou designat secretari, i a més, fou designat membre de la Comissió d’Hisenda i de la Comissió Especial de Camins Veïnals. L’any 1910, en el procés de renovació de la Comissió Provincial, Josep Anguera en fou elegit vicepresident, càrrec que, des de llavors i fins a final de legislatura, compaginà amb el de secretari.

En la feina duta a terme al llarg dels seus primers dos anys com a diputat provincial destaca una intervenció de l’any 1909 (penúltim dia de l’any) en què se sumava a la proposta dels diputats Ramon Cavallé i Antoni Estivill per tal de suggerir una amnistia general pels fets de la Setmana Tràgica. Un mes després, a finals de gener de 1910, era un dels diputats signants de la proposta que mostrava la sensibilitat de l’advocat vers la llengua catalana, ja que demanava que tota persona que hagués d’ocupar un càrrec que depengués de la Diputació, així com les que haguessin d’ocupar càrrecs en establiments subvencionats o ajudats per l’òrgan provincial, tinguessin l’obligació d’entendre i parlar el català per poder atendre degudament els ciutadans.

L’any 1911, Josep Anguera i Bassedas es presentà de nou a les eleccions a diputats provincials. Ho va fer en una candidatura de coalició en la qual l’acompanyaven el metge bateà Pere Altés Rams i el també metge Joan Alentorn i Ardèvol. En aquestes eleccions la candidatura republicana i catalanista, tal com la descrivia en aquella època la publicació Catalunya Nova, fou clarament vencedora al districte Falset-Gandesa i Josep Anguera aconseguí 6.516 vots. En la sessió del dia 2 de maig de 1911 l’advocat quedava enquadrat al tercer torn de la Comissió Provincial, i formava part també de la Comissió d’Hisenda, de la Comissió Permanent d’Actes, de la Comissió Especial de Camins Veïnals i de la Junta Consultiva de Teatres i Espectacles Públics. De la feina feta al llarg de la segona legislatura (1911-1913), en destaca una intervenció que va fer el mes de maig de 1911, en una proposta en la qual anava un pas més enllà que en la destacada anteriorment, ja que passava de l’àmbit lingüístic al purament polític. Conjuntament amb els diputats Josep Mestres, Emili Folch i Pere Cavallé, donava suport al fet que la Diputació Provincial aspirés a la reconstrucció de la personalitat catalana regida autonòmicament per una Diputació Única.

Malauradament, des de mitjans de 1912 l’activitat del diputat Anguera i Bassedas va començar a minvar a causa de problemes de salut que s’agreujarien fins a acabar amb la seva vida a principis de l’any 1913, i va tallar de cop una trajectòria política que tenia encara molt camí per recórrer i no va poder veure feta realitat l’obra que ell havia ajudat a fer créixer: la Mancomunitat. En la sessió del primer dia de febrer de 1913 es donava compte de la mort de Josep Anguera i Bassedas, al funeral del qual hi hagué una àmplia representació de les diputacions de Barcelona i Tarragona i també de l’Ajuntament de la capital catalana.

Al llarg de les dècades següents trobem alguns homenatges al malaurat diputat a les comarques on havia viscut i desenvolupat la seva activitat laboral i política. L’any 1927 se li féu un homenatge durant les festes majors de Capçanes i l’any 1934, a Falset. També el mateix any la publicació El Llamp de Gandesa anunciava la intenció d’editar un llibre que contingués part la seva obra poètica.

-BIBLIOGRAFIA DIPUTAT -IMATGES I DOCUMENTS
[FITXA COMPLETA]