Rafael Ulled i Altemir.
Rafael Ulled i Altemir.
Peus de foto i comentaris: 
Rafael Ulled i Altemir. Font: Gran Enciclopedia Aragonesa. "Ulled Altemir, Rafael" [en línia]. Zaragoza: Gran Enciclopedia Aragonesa; DiCom Medios S.L., 2000, [consulta: 27/12/2017]. Disponible a: <http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=12498>.
Rafael Ulled i Altemir. Font: "La Actualidad", núm. 242, 21/03/1911.
-BIBLIOGRAFIA DIPUTAT
[FITXA COMPLETA]