Santiago Andreu i Barber.
Peus de foto i comentaris: 
Santiago Andreu i Barber. Font: FONT i QUER, Pius. “Santiago Andreu i Barber (1875-1938)”. "Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural" [Barcelona], núm. 37 (1949), p. 109.
Peu de portada i comentaris: 
Santiago Andreu i Barber. Font: FONT i QUER, Pius. “Santiago Andreu i Barber (1875-1938)”. "Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural" [Barcelona], núm. 37 (1949), p. 109.
Signatura del personatge: 
Comentaris sobre la documentació: 
1.Va ser president de la Junta de Ciències Naturals de l'Ajuntament de Barcelona el bienni 1916-1917. Font. "Junta de Ciències Naturals, per al Bieni 1916-1917". Secció Oficial, Ajuntament de Barcelona. 2.Actes o Anuari de la Junta de Ciències Naturals, presidida per Santiago Andreu i Barber. Font: «Full text of "Anuari"» [en línia]. Archive.org, [consulta: 11/12/2017]. Disponible a: <https://archive.org/stream/anuari21junt/anuari21junt_djvu.txt>. 3.Notícia sobre la candidatura regionalista en què hi figura Andreu i Barber. Font: Hemeroteca ABC [en línia]. Diario ABC, S.L., [consulta: 09/12/2017]. Disponible a: <http://hemeroteca.abc.es/>. Procedència: "ABC", any 27, núm. 8.866, 20/06/1931, pp. 36-37. 4.Article sobre els resultats a Barcelona, l'any 1913, en què Andreu i Barber fou elegit regidor per Barcelona (al districte sisè), amb 3.293 vots. Font: Hemeroteca La Vanguardia [en línia]. La Vanguardia Ediciones, [consulta: 11/12/2017]. Disponible a: <http://hemeroteca.lavanguardia.com/edition.html?edition=Ed.%20General&bd=10&bm=11&by=1913&ed=10&em=11&ey=1913>. Procedència: "La Vanguardia", any 32, núm. 14.709, 10/11/1913, pp. 4-5. 5.Article commemoratiu per la mort de Santiago Andreu i Barber. Font: FONT I QUER, Pius: “Santiago Andreu i Barber (1875-1938)”. "Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural" [Barcelona], núm. 37 (1937-1949), p. 109.
-BIBLIOGRAFIA DIPUTAT
[FITXA COMPLETA]