Signatura del personatge: 
Comentaris sobre la documentació: 
"El Porvenir", "La Actualidad", "La Vanguardia", "Reus".
-BIBLIOGRAFIA DIPUTAT
[FITXA COMPLETA]