Antoni Agelet i Romeu.
Fotografia d’Antoni Agelet el 1908, quan tenia 34 anys.
Carnet per viatjar en tren per tota Espanya com a diputat provincial.
Carnet d’advocat de la Cambra de la Propietat Urbana de Lleida.
Fotografia d’Antoni Agelet i Romeu amb altres polítics. Antoni Agelet és el segon per l’esquerra.
Peus de foto i comentaris: 
Antoni Agelet i Romeu. Font: imatge cedida per l'investigador.
Fotografia d’Antoni Agelet el 1908, quan tenia 34 anys. Font: imatge cedida per Antoni Agelet Pérez.
Carnet per viatjar en tren per tota Espanya com a diputat provincial. Font: imatge cedida per l'investigador.
Carnet d’advocat de la Cambra de la Propietat Urbana de Lleida. Font: imatge cedida per Antoni Agelet Pérez.
Fotografia d’Antoni Agelet i Romeu amb altres polítics. Antoni Agelet és el segon per l’esquerra. Font: imatge cedida per Antoni Agelet Pérez.
Peu de portada i comentaris: 
Antoni Agelet i Romeu. Font: imatge cedida per l'investigador.
Signatura del personatge: 
-BIBLIOGRAFIA DIPUTAT
[FITXA COMPLETA]