F. Guixà. Curset de viticultura i enologia a Manresa, 1915. Font: Arxiu Diputació de Barcelona.
Inauguració de la carretera que anava de Manresa a Basella, 1914. Font: Il·lustració Catalana.
Peus de foto i comentaris: 
F. Guixà. Curset de viticultura i enologia a Manresa, 1915. Font: Arxiu Diputació de Barcelona. Inauguració de la carretera que anava de Manresa a Basella, 1914. Font: Il·lustració Catalana.
Signatura del personatge: 
-BIBLIOGRAFIA DIPUTAT
[FITXA COMPLETA]