Retrat de Ferran Valls i Taberner. Font: Fototeca.cat
-BIBLIOGRAFIA DIPUTAT:
Obra personal: 

Entre les seves nombroses monografies són remarcables: Els orígens del comtat de Pallars i de Ribagorça (1918), Privilegis i ordinacions de les valls pirinenques (3 volums, 1915, 1917, 1920), Figures de l'època comtal catalana, El tractat «De regimine principum» de l'infant Fra Pere d'Aragó, Notes sobre el Consolat de Mar, Notes per a la història de la família comtal de Barcelona (1923), La tradició de la nostra cultura (1924), Les col·leccions canòniques a Catalunya durant l'època comtal (1925), Els estudis d'història de la legislació catalana (1925), El problema de la formació dels Usatges de Barcelona (1925), Les fonts documentals dels costums de Lleida (1926), Usatges i costums de Girona (1927), Franqueses i usances de la ciutat d'Urgell (1927), Les doctrines polítiques en la Catalunya medieval (1927), La Societat de les Nacions i les idees de comunitat internacionals en els antics autors catalans (1927), Relacions familiars i polítiques entre Jaume el Conqueridor i Alfons el Savi, Sant Ramon de Penyafort, etc. 

També va publicar Història de Catalunya (4 volums, 1926-28) i, en col·laboració amb Ferran Soldevila, un manual d'Història de Catalunya (1922-1923), de caràcter docent, en 2 volums.

 

 

Estudis sobre la seva figura: 

 Josep M. Mas Solench, Ferran Valls i Taberner. Jurista historiador i polític. Barcelona: Edicions Proa, 2002.

Josep M. Mas Solench, Ferran Valls i Taverner. Semblança biogràfica. Barcelona: IEC, 2004.

Josep Arqué i Carré, Itinerari polític i ideològic de Ferran Valls-Taberner. De la República al franquisme (1931-1942). Tesi doctoral Humanitats. UAB, 2009.

-IMATGES I DOCUMENTS
[FITXA COMPLETA]