Joan Maria Roma i Comamala. 1913. Fotografia publicada al setmanari «L'Amic del Poble» número 169.
-BIBLIOGRAFIA DIPUTAT:
Obra personal: 
  • Joan Maria Roma, Los crímenes del liberalismo, Barcelona: Biblioteca Tradicionalista, 1913.
  • Joan Maria Roma, De cultura: el principi religiós a les escoles, Barcelona, La Bandera Regional, 1908.
  • Joan Maria Roma, Esbozo del Programa Tradicionalista. Barcelona, Tip. lit. Fiol y Cia, 1908.
  • Joan Maria Roma (coord.), Centenario del Tradicionalismo Español. Álbum Histórico del Carlismo, 1833-1933-35, Barcelona, Gráfiques Ribera, [1935]
  • Joan Maria Roma (coord.), Catecismo tradicionalista. Manual de las Joventudes Carlistas, Barcelona, Biblioteca Tradicionalista, 1935.
  • Joan Maria Roma, ¿Por qué nos llamamos legitimsistas? Barcelona, Biblioteca tradicionalista, 19??
-IMATGES I DOCUMENTS
[FITXA COMPLETA]