Joan Maria Roma i Comamala.
-BIBLIOGRAFIA DIPUTAT:
Obra personal: 

Esbós del programa tradicionalista. Barcelona: Tipografia Fiol y Cia, 1908.

De cultura: el principi religiós a les escoles. Barcelona: La Bandera Regional, 1908.

Los crímenes del liberalismo. Barcelona: La Bandera Regional, 1913.

ROMA i COMAMALA, Joan Maria (coord.). Album histórico del carlismo: 1833-1933-35. Centenario del tradicionalismo español. Barcelona: Gràfiques Ribera, 1935.

¿Por qué nos llamamos legitimistas? Barcelona: Biblioteca tradicionalista, s. a.  

Director de Lo Mestre Tites, Vade-mecum del Jaimista i Tradiciones Patrias.

Redactor d’El Nuevo Cruzado i La Cruzada.

Col·laborador d’El Crit a la Pàtria i La Carcajada.

Estudis sobre la seva figura: 

Bibliografia

ESPAÑA, Juan de. “La tradición democrática”. Vademecum del jaimista [Barcelona], vol. 2 (juliol 1912), p. 486-496.

 

Fonts d’arxiu

Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona

 

Hemeroteca

L’Amic del Poble

La Campana de Gràcia

El Castell del Berguedà

El Pla de Bages

La Vanguardia

-IMATGES I DOCUMENTS
[FITXA COMPLETA]