-BIBLIOGRAFIA DIPUTAT:
Obra personal: 

Guía pecuaria del granjista: elementos practicos higienico-sanitarios para la profilaxis y tratamiento de las enfermedades mas frecuentes del ganado vacuno. Barcelona: Tip. Casa de Caritat, 19??.

Estudis sobre la seva figura: 

Fonts i bibliografia

Balcells, Albert; Pujol, Enric; Sabater, Jordi. La Mancomunitat de Catalunya i l’autonomia. Barcelona: Proa, 1996.

Planas i Maresma, Jordi. Els propietaris i l’associacionisme agrari a Catalunya (1890-1936). Girona: Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines, 2006.

 

Arxiu Nacional de Catalunya

Hemeroteca de La Vanguardia

Revista Som

www.salesians.cat

-IMATGES I DOCUMENTS
[FITXA COMPLETA]