Maties Guarro i Ribé.
-BIBLIOGRAFIA DIPUTAT:
Estudis sobre la seva figura: 

Bibliografia i documents electrònics

BADIA BATALLA, Francesc; GRAU PUJOL, Josep M. Diccionari biogràfic històric de Montblanc: 1155-1920. Montblanc, Fundació Martí l'Humà. Tot Conca, 2008.

MAYAYO I ARTAL, Andreu. La Conca de Barberà: 1890-1939. De la crisi agrària a la Guerra Civil. Montblanc: Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, 1986.

―. “Maties Guarro Ribé”.  El Foradot. Revista bimestral de Montblanc [Montblanc], núm. 81 (2013), p. 31-32.

―. “El Catalanisme a la Conca de Barberà”. Lligalls. Revista d’Història [Reus], núm. 2 (1990), p. 30-35.

POBLET GUARRO, Josep M. Montblanc a començament de segle amb el catalanisme i els seus costums. Barcelona: Pòrtic, 1971.

-IMATGES I DOCUMENTS
[FITXA COMPLETA]