-BIBLIOGRAFIA DIPUTAT:
Obra personal: 

Estapé i Pagès, Santiago; Tort i Martorell, Xavier. Reforma interior y ensanche de las poblaciones. Exposición metódica y compilación de las disposiciones vigentes… Apéndice al Tratado general de expropiación por utilidad pública. Barcelona: Impr. Hijos de J. Jepús, 1905.

Estudis sobre la seva figura: 

Fonts i bibliografia

BALCELLS, Albert; PUJOL, Enric; SABATER, Jordi. La Mancomunitat de Catalunya i l’autonomia. Barcelona: Proa, 1996.

LLUÍS i FONT, Pere. Catalunya: origen, ciutadania i identitat: actes de la jornada científica celebrada el 13 de desembre de 2006. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2009.

Mancomunitat de Catalunya. Palau de la Generalitat, 1922. Barcelona: Impremta de la Casa de la Caritat, 1922.

MIR, Conxita. Lleida (1890-1936): caciquisme polític i lluita electoral. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1985.

 

www.enciclopedia.cat

www.lavanguardia.es

Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona

-IMATGES I DOCUMENTS
[FITXA COMPLETA]