Arxiu Nacional de Catalunya, Fons ANC1-42 / Brangulí fotogràfs
-BIBLIOGRAFIA DIPUTAT:
Obra personal: 

Escalas, F. (1915). El Doctor Trías y Giró. Barcelona: Casa Provincial de Caridad, 1915.

Escalas, F. (1927). La guerra y el comercio por mar. Barcelona: Henrich y Cía.

Escalas, F. (1929). Bartolomé Amengual y Andreu, hijo ilustre de Felanit, notas biográficas escrites. Barcelona: Gráfica Moderna.

Escales, F. (1954). A la bona memòria de Don Joan Alcover i Maspons. Barcelona: SADAG.

 

Estudis sobre la seva figura: 

Balcells, A. (1996). La Mancomunitat de Catalunya i l’autonomia. Barcelona: IEC.

Casañas, Joan (1989). El progressisme catòlic a Catalunya (1940-1980). Barcelona: La Llar del Llibre.

Manent, Albert (1999). De 1936 a 1975: estudis sobre la Guerra Civil i el franquisme. Barcelona: Abadia de Montserrat. 

-IMATGES I DOCUMENTS
[FITXA COMPLETA]