-BIBLIOGRAFIA DIPUTAT:
Estudis sobre la seva figura: 

Campillo, Sonia (1995). Sant Feliu de Llobregat. La ciutat del tèxtil. Madrid: CSIC.

-IMATGES I DOCUMENTS
[FITXA COMPLETA]