-BIBLIOGRAFIA DIPUTAT:
Estudis sobre la seva figura: 

Conxita MIR, Lleida (1890-1936). Caciquisme polític i lluita electoral, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1985.

Conxita MIR, Antonieta JARNE, Joan SAGUÉS i Enric VICEDO (dir.), Diccionari biogràfic de les terres de Lleida. Política, economia, cultura i societat. Segle XX, Lleida, Alfazeta, 2010.

Josep VARELA, Les vides d’Eduard Aunós. Una apassionant trajectòria política entre la Monarquia i la Dictadura (1894-1967), Lleida, Pagès Editors, 2010. (Biografia d’Eduard Aunós Pérez, que inclou moltes referències al pare Eduard Aunós Cau.)

 

-IMATGES I DOCUMENTS
[FITXA COMPLETA]