Santiago Andreu i Barber.
-BIBLIOGRAFIA DIPUTAT:
Estudis sobre la seva figura: 

Bibliografia

Anuari. Junta de Ciències Naturals de Barcelona. Anuari 1916. Barcelona: Museu Martorell, 1916.

Anuari. Junta de Ciències Naturals de Barcelona. Anuari 1917. Barcelona: Museu Martorell, 1917.

BORONAT I TRILL, Maria-Josep. La política d’adquisicions de la Junta de Museus: 1890-1923. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999.

Butlletí de “Catalunya” [Barcelona], (1915-1936).

CASACUBERTA, Margarida. Santiago Rusiñol: vida, literatura i mite. Barcelona: Curial Edicions Catalanes i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997.

CORRETGER, Montserrat. Alfons Maseras: intel·lectual d’acció i literat. Biografia, obra periodística, traduccions. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995.

FONT I QUER, Pius: “Santiago Andreu i Barber (1875-1938)”. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural [Barcelona], núm. 37 (1937-1949), p. 109.

MARTÍNEZ FIOL, David. Els “voluntaris catalans” a la Gran Guerra: 1914-1918. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991.

—. Daniel Domingo Montserrat (1900-1968) entre el marxisme i el nacionalisme radical. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2001.

MOLAS, Joaquim (ed.). Homenatge als Jocs Florals de Barcelona. Any LXVII de llur restauració. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2009.

 

Fonts d’arxiu

Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona

 

Hemeroteca

ABC

La Vanguardia

-IMATGES I DOCUMENTS
[FITXA COMPLETA]