Antoni Agelet i Romeu.
-BIBLIOGRAFIA DIPUTAT:
Obra personal: 

La expropiación forzosa por causa de utilidad pública. Documentos anejos (tesi no publicada). Madrid: Universidad Central de Madrid, 1896.

Director del diari lleidatà El País fins al novembre de 1921.

Estudis sobre la seva figura: 

Bibliografia

GELONCH I SOLÉ, Josep. Falange i poder. Lleida durant la dictadura franquista (tesi doctoral). Lleida: Universitat de Lleida, 2010.

—. El poder franquista a Lleida, 1938-1951. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida, 2012.

MIR CURCÓ, Conxita. Lleida (1890-1936): caciquisme polític i lluita electoral. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1985.

MIR CURCÓ, Conxita. (dir.) [et al.]. Diccionari biogràfic de les terres de Lleida: política, economia, cultura i societat: segle XX. Lleida: Alfazeta, 2010.

Revista veterinaria de España [Barcelona], vol. 9, núm. 4 (abril 1915).

 

Fonts d’arxiu

Archivo Histórico Nacional

 

Hemeroteca i altres

Boletín Oficial del Ayuntamiento de Lérida

Boletín Oficial del Consejo Provincial de Fomento de Lérida

Diario de Lérida

La Vanguardia

-IMATGES I DOCUMENTS
[FITXA COMPLETA]