Retrat d'Antoni Abadal i Portella.
-BIBLIOGRAFIA DIPUTAT:
Estudis sobre la seva figura: 

Bibliografia

CLAPERS FUSTÉ, Jacint [et al.]. Notes històriques d’Avinyó. Avinyó: Ajuntament d’Avinyó, 2013.

FERRER I ALÒS, Llorenç. Masies i cases senyorials la Bages. Manresa: Fundació Caixa Manresa, 1996.

PERARNAU I LLORENS, Jaume. Patrimoni industrial i comercial del Bages. Manresa: Cambra de Comerç de Manresa, 2006.

ROIGÉ, Xavier (coord.). Familias de ayer, familias de hoy. Continuidades y cambios en Cataluña. Barcelona: Icaria, 2006.

 

Fonts d’arxiu

Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona

 

Hemeroteca

El Pla del Bages

La Vanguardia

La Veu de Catalunya

-IMATGES I DOCUMENTS
[FITXA COMPLETA]