Gasull i Sardà, Pau

Lloc de naixement: 
Reus, Baix Camp
Data de naixement: 
divendres, febrer 17, 1888
Data de defunció: 
diumenge, abril 21, 1963
Lloc de defunció: 
Barcelona, Barcelonès

Era fill de Felip Gasull Roig, comerciant, i Josepa Sardà Bellmunt, de Reus. L’any 1911 va contraure matrimoni amb Teresa Vilella Puig, amb qui van tenir quatre filles, Misericòrdia, Maria Concepció, Teresa i Maria Josepa. Tenia la residència al carrer dels Recs, de Reus.

Va tenir indústria i comerç a Reus i a Barcelona (1924). Fou president del Sindicat d’Exportadors d’Oli d’Oliva (1932-1934).

Elegit diputat provincial pel districte de Reus, formà part de la Diputació de Tarragona en els consistoris de 1917 i de 1919, en que formà part de la comissió de Foment, i en la primera legislatura, de la comissió Permanent d’Actes i de la Junta d’Obres del Port; en ambdós consistoris actuà com a secretari. Durant la dictadura de Primo de Rivera, fou elegit diputat pel governador civil (24 de gener de 1924) després d’haver dissolt l’anterior consistori elegit democràticament, i ocupà plaça en la comissió Central de Governació, únic i suprem orga executiu de la corporació provincial. L’any següent fou diputat suplent.

Posteriorment, va ser vicepresident de la Junta Directiva del Cercle Republicà Possibilista de Reus (febrer de 1930) i regidor municipal de Reus elegit en les eleccions de gener de 1934, en representació d’Acció Catalana Republicana. També presidí la comissió organitzadora de la II Exposició d’Aplicacions d’Electricitat a l’Agricultura, celebrada a Reus l’any 1932.

Morí a Barcelona, el Barcelonès, el 21 d’abril de 1963.

Dades personals i familiars: 
Família: 
Fill de Felip Gasull Roig, comerciant, i Josepa Sardà Bellmunt, de Reus.
Matrimoni / Fills: 
Casat amb Teresa Vilella Puig (1911), amb qui van tenir quatre filles, Misericòrdia, Maria Concepció, Teresa i Maria Josepa.
Lloc habitual de residència: 
Carrer dels Recs, de Reus.
Dades com a diputat de la Mancomunitat: 
Districte: 
Reus
Diputació a què pertanyia: 
Tarragona
Responsabilitats que tingué a la Diputació: 
Formà part de la comissió de Foment, i en la primera legislatura, de la comissió Permanent d’Actes i de la Junta d’Obres del Port; en ambdós consistoris actuà com a secretari. Durant la dictadura de Primo de Rivera, fou elegit diputat pel governador civil (24 de gener de 1924) després d’haver dissolt l’anterior consistori elegit democràticament, i ocupà plaça en la comissió Central de Governació, únic i suprem organ executiu de la corporació provincial. El següent any fou diputat suplent.
Partit pel qual es presentà: 
Republicà
Dades professionals: 
Formació professional: 
Indústria i comerç.
Activitat econòmica: 
Indústria i comerç a Reus i Barcelona (1924).
Pertinença a organitzacions econòmiques i professionals: 
President del Sindicat d'Exportadors d'Oli d'Oliva (1932-1934). President de la comissió organitzadora de la II Exposició d'Aplicacions d'Electricitat a l'Agricultura (1932).
Ideologia i activitat política: 
Ideologia: 
Republicana
Militància política: 
Acció Catalana Republicana (1934).
Càrrecs polítics: 
Regidor municipal de Reus (1934).
Bibliografia: 
Estudis sobre la seva figura: 

Balcells, Albert; Enric Pujol i Jordi Sabater. La Mancomunitat de Catalunya i l’autonomia. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1996.

Imatges i documents: 
Peus de foto i comentaris: 
1. Esquela mortuòria de Pau Gasull i Sardà, publicat a «La Vanguardia».
Signatura del personatge: 
Comentaris sobre la documentació: 
AGDT [= Arxiu General de la Diputació de Tarragona], Actes; Governació, Cpf, 5bis; AHA [= Arxiu Històric Arxidiocesà]; Sacramentals de Reus; «La Vanguardia»; «Reus. Semanario de la Ciudad».