Gasull i Sardà, Pau

Lloc de naixement: 
Reus, Baix Camp
Data de naixement: 
divendres, febrer 17, 1888
Data de defunció: 
diumenge, abril 21, 1963
Lloc de defunció: 
Barcelona, Barcelonès

Pau Gasull i Sardà fou un industrial i polític nascut a Reus al febrer del 1888. Era fill de Felip Gasull Roig, comerciant, i Josepa Sardà Bellmunt, de Reus. L’any 1911 va contraure matrimoni amb Teresa Vilella Puig, amb qui van tenir quatre filles, Misericòrdia, Maria Concepció, Teresa i Maria Josepa. La família va tenir la residència al carrer dels Recs, de Reus.

Des del punt de vista professional, va tenir indústria i comerç a Reus i a Barcelona a partir del 1924. A més, fou president del Sindicat d’Exportadors d’Oli d’Oliva (1932-1934).

Políticament, fou elegit diputat provincial pel districte de Reus i formà part de la Diputació de Tarragona en els consistoris de 1917 i de 1919, després de ser escollit diputat en tercera posició com a republicà possibilista amb 4.412 vots. Formà part de la Comissió de Foment, i en la primera legislatura, de la Comissió Permanent d’Actes i de la Junta d’Obres del Port; a més d’actuar en ambdós consistoris com a secretari. Durant la dictadura de Primo de Rivera, fou elegit diputat pel governador civil el 24 de gener de 1924, després d’haver dissolt l’anterior consistori elegit democràticament, i ocupà plaça en la Comissió Central de Governació, únic i suprem organisme executiu de la corporació provincial. L’any següent fou diputat suplent.

Posteriorment, va ser vicepresident de la Junta Directiva del Cercle Republicà Possibilista de Reus al febrer de 1930 i regidor municipal de Reus elegit en les eleccions de gener de 1934, en representació d’Acció Catalana Republicana. També presidí la comissió organitzadora de la II Exposició d’Aplicacions d’Electricitat a l’Agricultura, celebrada a Reus l’any 1932.

Finalment, morí a Barcelona el 21 d’abril de 1963 a l’edat de setanta-cinc anys.

Dades personals i familiars: 
Família: 
Fill de Felip Gasull Roig, comerciant, i Josepa Sardà Bellmunt, de Reus.
Matrimoni / Fills: 
Casat amb Teresa Vilella Puig (1911), amb qui van tenir quatre filles, Misericòrdia, Maria Concepció, Teresa i Maria Josepa.
Lloc habitual de residència: 
Carrer dels Recs, de Reus.
Dades com a diputat de la Mancomunitat: 
Districte: 
Reus.
Diputació a què pertanyia: 
Tarragona.
Responsabilitats que tingué a la Diputació: 
Formà part de la comissió de Foment, i en la primera legislatura, de la comissió Permanent d’Actes i de la Junta d’Obres del Port; en ambdós consistoris actuà com a secretari. Durant la dictadura de Primo de Rivera, fou elegit diputat pel governador civil (24 de gener de 1924) després d’haver dissolt l’anterior consistori elegit democràticament, i ocupà plaça en la comissió Central de Governació, únic i suprem organ executiu de la corporació provincial. El següent any fou diputat suplent.
Partit pel qual es presentà: 
Republicà.
Dades professionals: 
Formació professional: 
Indústria i comerç.
Activitat econòmica: 
Indústria i comerç a Reus i Barcelona (1924).
Pertinença a organitzacions econòmiques i professionals: 
President del Sindicat d'Exportadors d'Oli d'Oliva (1932-1934). President de la comissió organitzadora de la II Exposició d'Aplicacions d'Electricitat a l'Agricultura (1932).
Ideologia i activitat política: 
Ideologia: 
Republicana.
Militància política: 
Acció Catalana Republicana (1934).
Càrrecs polítics: 
Regidor municipal de Reus (1934).
Bibliografia: 
Estudis sobre la seva figura: 

Bibliografia

BALCELLS, Albert; PUJOL, Enric; SABATER, Jordi. La Mancomunitat de Catalunya i l’autonomia. Barcelona: Proa, 1996.

NAVAIS, Joan; SAMARRA, Federic. “La Segon República i la Guerra Civil”. A: ANGUERA NOLLA, Pere (dir.). Història general de Reus. Vol. 4: Entre dues dictadures. Reus: Ajuntament de Reus, 2003, p. 95-243.

 

Fonts d’arxiu

Arxiu General de la Diputació de Tarragona

Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

 

Hemeroteca

Reus. Semanario de la ciudad

La Vanguardia

Imatges i documents: 
Esquela mortuòria de Pau Gasull.
Peus de foto i comentaris: 
Esquela mortuòria de Pau Gasull. Font: "La Vanguardia", núm. 30.137, 28/04/1963.
Signatura del personatge: