Flaquer i Jubany, Francesc Xavier

Lloc de naixement: 
Granollers
Data de naixement: 
dissabte, juny 16, 1883
Data de defunció: 
dissabte, març 9, 1957
Lloc de defunció: 
Barcelona

Francesc Xavier Flaquer i Jubany va ser un advocat, propietari i polític granollerí que posseïa la finca de can Flaquer, de Samalús. Els pares foren l'advocat Xavier Flaquer i Vila, i Àngela Juvany i Serracant, i la germana Consol Flaquer. Es va casar amb Àngela Jané Pascual. El matrimoni va tenir tres fills, Maria dels Àngels —que va morir als 11 anys—, Xavier i Josep Antoni, nascut el 1928. La seva neboda, Maria Dolors Mora i Flaquer es va casar amb Pere Prats Vidal el juny del 1927.

El pare de l'esposa de Francesc X. Flaquer era Marcel·lí Jané Formosa, un dels grans naviliers catalans de l'època. Jané va arribar a tenir més de quinze naus en el comerç amb Cuba. Els quadres que representaven algunes d'aquestes naus —pintats per José Pineda Guerra (1837-1907)— foren donats per la família al Museu Marítim de Barcelona.

L'origen del llinatge Flaquer és al Llenguadoc, des d'on va passar a Catalunya. Francesc X. Flaquer vivia a Granollers, però passava llargues temporades a can Flaquer, on tenia les arrels la família. La masia data del segle XVI, tot i que el cognom Flaquer al municipi es pot resseguir des de 1357. La casa pairal va ser modificada en diverses ocasions al llarg de la història, però la intervenció arquitectònica més rellevant la va dur a terme l'arquitecte modernista de la Garriga Manuel J. Raspall el 1912.

El propòsit de Raspall consistia a enllaçar la casa amb el jardí, però del projecte només es construí una terrassa i el portal, dins els estils modernista i neoclassicista. La terrassa se situà al davant de la casa amb dos nivells, i el portal fou decorat amb motius florals.

Flaquer va tenir despatx d'advocat a Barcelona fins a l'inici de la guerra civil. Com a empresari, va obrir cap al 1920 el restaurant La Maison Dorée al núm. 7 de la plaça de Catalunya, d'estil parisenc, pel que van desfilar polítics, intel·lectuals i artistes d'anomenada. Fou un punt de trobada de la burgesia i l'aristocràcia barcelonines, com ho havia estat un altre establiment del mateix nom que havia tancat el 1918. Les tertúlies d'aquest local van atènyer certa notorietat i la premsa hi feia sovint referència.

Durant la dècada de 1920, etapa culminant de la seva trajectòria política, can Flaquer es convertí en punt de reunió de la colònia barcelonina d'estiuejants a la zona. També la freqüentaven polítics i personatges destacats de la societat vallesana, sobretot de l'òrbita del partit liberal encapçalat per l'alcalde de Granollers i diputat Francesc Torras i Villà, amb qui Francesc Flaquer estava molt vinculat.

A la masia s'hi celebraven festes i competicions esportives, com el concurs de tennis del setembre de 1929. Els patrocinadors dels trofeus que es disputaren els participants foren els senyors Flaquer, Torras i Antich.

Francesc X. Flaquer, com altres personalitats benestants de l'època, va tenir un vessant filantròpic. L'any 1918 féu construir unes escoles nacionals per al poble de Samalús, que li costaren a l'entorn de 30.000 pessetes. L'arquitecte fou novament Manuel J. Raspall, que les bastí d'estil modernista; es van inaugurar el 14 de setembre de 1919.

L'edifici destaca per la sanefa de rajoles de quadres de tonalitats blaves que dóna la volta a tot l'immoble. D'altra banda, la porta d'entrada i les finestres són remarcades per arcs en relleu de color blanc. Francesc X. Flaquer i la seva família van presidir la brillant inauguració, que comptà amb la presència de personalitats destacades com el rector de la Universitat de Barcelona Valentí Carulla, l'inspector en cap de primera ensenyança Dimas Fernández, i el diputat del districte Francesc Torras i Villà.

Actualment, a les antigues escoles hi ha la seu del centre cívic Xavier Flaquer de Samalús. El dia 10 de setembre de 1944 l'Ajuntament de Cànoves i Samalús va nomenar Francesc Xavier Flaquer fill predilecte del poble, com a reconeixement de la tasca altruïsta del polític granollerí envers el municipi.

Flaquer també va col·laborar, mentre era diputat, en la construcció del nou hospital de Granollers, que s'inaugurà el 25 de juliol de 1923. Així mateix, va ser soci del Círculo del Liceo.

 

La Mancomunitat

Francesc Xavier Flaquer i Jubany es presentà a les eleccions provincials del 12 de juny de 1921 pel districte de Vic-Granollers. El seu partit era la Unión Monárquica Nacional, fundat feia poc i integrat per conservadors, liberals —com Flaquer— i independents oposats a la Lliga Regionalista.

En aquestes eleccions hi hagué un canvi de les aliances habituals. Els regionalistes —que presentaven Santiago de Riba i Ramon d'Abadal— van pactar amb els mellistes, el candidat dels quals era Manuel Puigrefagut. En canvi, els monàrquics —representats per Flaquer— es van entendre amb els jaumins, liderats per Miquel Agell.

Francesc Flaquer va resultar escollit amb 7.493 vots. Sembla que el va beneficiar l'aval que tenia del dirigent liberal granollerí Francesc Torras, el qual arrossegava un cert suport obrer. Flaquer va quedar tercer al districte, per darrere de Riba i d'Abadal.

A l'Assemblea de la Mancomunitat, Flaquer fou designat l'abril de 1922 per a la recepció d'unes obres, al maig per anar a la subhasta d'una construcció, i a l'agost del mateix any per assistir a la recepció del proveïment de pedra partida per a un tram del camí de Sant Feliu de Codines a Centelles.

L'agost de 1921, Flaquer s'integrà a la comissió de reforma del reglament, i l'agost de 1923 a la comissió de beneficència i sanitat. Pel setembre de 1922 va presentar amb altres diputats una moció relativa al correu per transport aeri entre Toulouse i Casablanca amb escales a capitals espanyoles, de la qual se'n derivà una exposició al govern.

Pel febrer de 1923, durant el debat sobre la creació de la Mutualitat de Secretaris i Funcionaris Municipals de Catalunya, va presentar amb altres diputats una proposició incidental en què es demanava amb caire urgent l’ajornament de l’acord fins a la propera Assemblea, temps durant el qual el Consell Permanent hauria d’adreçar una comunicació a tots els ajuntaments de Catalunya i a l’Associació de Secretaris d’Ajuntaments demanant-los la seva opinió.

Durant el debat sobre el pressupost, el març de 1923, Flaquer intervingué durant la discussió del capítol de beneficència i sanitat; pocs dies després contribuí a la presentació d'un dictamen en què es demanava la creació d’un dispensari de primers auxilis a la Universitat industrial.

I en les mateixes dates va col·laborar a l'elaboració d'una proposició en què es requeria sol·licitar al govern que concedís als municipis de Catalunya el dret a obtenir una part de les quantitats per les quals tributaven per beneficis les societats anònimes, col·lectives i comanditàries, en el mateix grau que aleshores el recaptaven per la contribució industrial.

Francesc Flaquer va continuar fent de diputat provincial durant l'etapa de Primo de Rivera, com el seu coreligionari Francesc Torras.

Ideologia i activitat política

Francesc Xavier Flaquer i Jubany pertanyia al Partit Liberal, que a Granollers dirigia l'alcalde i diputat Francesc Torras i Villà. Seguint les directrius d'aquest, s'incorporà a la Unión Monárquica Nacional —fundada el 1919—i va prendre part en els comicis provincials de 1921.

La UMN va néixer per oposar-se al catalanisme de la Lliga Regionalista, que considerava separatista. La Lliga tenia aleshores l'hegemonia política a Catalunya, i la lluita al districte de Vic-Granollers era aferrissada. Els liberals, que dominaven la ciutat de Granollers, quedaven gairebé sempre en segon terme a la resta del districte.

La UMN tingué influència sobre algunes corporacions econòmiques de Catalunya, com les cambres de comerç i el Foment del Treball Nacional, i va donar suport a la dictadura de Primo de Rivera.

Francesc Xavier Flaquer es va haver d'amagar a Catalunya durant la Guerra Civil, per escapar de la repressió dels partits d'esquerra radical. Va passar un autèntic calvari, però aconseguí salvar la vida i reaparèixer un cop acabat el conflicte. A causa de la precària salut, ja no va tornar a obrir el despatx d'advocat.

 

NOTA DE L'AUTOR: Agraeixo el testimoni i la documentació aportades pel Sr. José Antonio Flaquer, fill de Francesc Xavier Flaquer, sense els quals no hagués estat possible aquesta biografia.

 

 

 

 

Dades personals i familiars: 
Família: 
Els pares foren l'advocat Xavier Flaquer i Vila, i Àngela Juvany i Serracant, i la germana Consol Flaquer.
Matrimoni / Fills: 
Es va casar amb Àngela Jané Pascual. El matrimoni va tenir tres fills, Maria dels Àngels —que va morir als 11 anys—, Xavier i Josep Antoni, nascut el 1928.
D'altre parentiu: 
El pare de l'esposa de Francesc Xavier Flaquer era Marcel·lí Jané Formosa, un dels grans naviliers catalans de l'època. La seva neboda era Maria Dolors Mora i Flaquer, que es va casar amb Pere Prats Vidal el juny del 1927.
Lloc habitual de residència: 
Granollers
Llocs successius de residència i datació: 
Samalús (passava temporades a la casa familiar, can Flaquer)
Dades com a diputat de la Mancomunitat: 
Districte: 
Vic-Granollers
Diputació a què pertanyia: 
Barcelona
Partit pel qual es presentà: 
Unión Monárquica Nacional
Resultats electorals (vots) en cada elecció disputada: 
Francesc Xavier Flaquer i Jubany es presentà a les eleccions provincials del 12 de juny de 1921 pel districte de Vic-Granollers. Francesc Flaquer va resultar escollit amb 7.493 vots.
Activitats o intervencions significatives com a diputat de la Mancomunitat: 
Pel setembre de 1922 va presentar amb altres diputats una moció relativa al correu per transport aeri entre Toulouse i Casablanca; durant el debat sobre el pressupost, el març de 1923, Flaquer intervingué durant la discussió del capítol de beneficència i sanitat; i en les mateixes dates va col·laborar a l'elaboració d'una proposició en què es requeria sol·licitar al govern que concedís als municipis de Catalunya el dret a obtenir una part de les quantitats per les quals tributaven per beneficis les societats.
Pertinença a organismes de direcció, comissions,… de la Mancomunitat: 
L'agost de 1921, Flaquer s'integrà a la comissió de reforma del reglament, i l'agost de 1923 a la comissió de beneficència i sanitat.
Dades professionals: 
Formació general (estudis): 
Dret
Formació professional: 
Flaquer va tenir despatx d'advocat a Barcelona fins a l'inici de la guerra civil.
Activitat econòmica: 
Propietari rural, empresari (restaurant)
Patrimoni: 
El nucli del patrimoni era can Flaquer. La casa pairal va ser modificada en diverses ocasions al llarg de la història, però la intervenció arquitectònica més rellevant la va dur a terme l'arquitecte de la Garriga Manuel J. Raspall el 1912.
Associacions culturals/ciutadanes: 
Va ser soci del Círculo del Liceo.
Premis, homenatges significatius: 
El dia 10 de setembre de 1944 l'Ajuntament de Cànoves i Samalús va nomenar Francesc Xavier Flaquer fill predilecte del poble.
Ideologia i activitat política: 
Ideologia: 
Liberal
Militància política: 
Unión Monárquica Nacional
Càrrecs polítics: 
Diputat
Bibliografia: 
Estudis sobre la seva figura: 

Testimoni i documentació aportades pel Sr. José Antonio Flaquer, fill de Francesc Xavier Flaquer i Jubany.

Arxiu de la Diputació de Barcelona. Actas de la Mancomunitat de Catalunya.

Balcells, A. et al. La Mancomunitat de Catalunya i l'autonomia. Barcelona: Proa, 1996.

Diputats a la Diputació de Barcelona al llarg de la història. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1988.

Riquer, Borja de (dir.). Història de la Diputació de Barcelona. 3 vols. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1987.

http://turismecanovesisamalus.netai.net/samalus/llocs-dinteres/antigues-...

http://www.canovesisamalus.cat/plantilla4.php?id=986425795

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Mon%C3%A1rquica_Nacional_(Catalu%C3%B1a)

 http://turismecanovesisamalus.netai.net/samalus/llocs-dinteres/can-flaquer/

(Els recursos en línia han estat consultats el 25/06/2015.)

 

 

Imatges i documents: 
Font: http://turismecanovesisamalus.netai.net/samalus/llocs-dinteres/antigues-escoles/
Signatura del personatge: 
Comentaris sobre la documentació: 
http://turismecanovesisamalus.netai.net/samalus/llocs-dinteres/can-flaquer/ (detalls de la masia de can Flaquer)