Figueras i Cabús, Joan

Lloc de naixement: 
Barcelona, Barcelonès ?
Data naixement: 
finals del segle XIX
Data de defunció: 
1923
Lloc de defunció: 
Barcelona, Barcelonès

Joan Figueras i Cabús fou un comerciant i polític del qual no en tenim pràcticament cap referència. Només sabem que es presentà a les eleccions provincials de 1915 pel districte II de Barcelona (partits judicials de Parc i Nord), i obtingué 8.454 vots, superà per només 42 vots el radical Raimon Rovirosa, que en quedà fora. Era membre de la Unió Federal Nacionalista Republicana, de perfil obrerista i catalanista, i president del Centre Nacionalista Republicà de Sant Gervasi.

A les eleccions de març de 1915, doncs, la UFNR hi anà en coalició amb el Partit Radical de Lerroux, cosa que accelerà encara més la desfeta de la Unió, que veié com bona part de les bases quedaven desencantades amb la coalició i plegaven, mentre que altres, com el mateix Figueras Cabús, acabaren engruixint les files radicals, i es produí un cert acostament a l’autonomisme per aquesta entrada de sectors exnacionalistes que feren que el PRR acabés per acceptar la Mancomunitat de Catalunya o que fes diverses proclames de caire federalista, que tingueren l’oposició dels sectors més clàssics del partit. De fet, el “cas Figueras” causà cert escàndol, com recollí el diari El Progreso, ja que només dues setmanes després de les eleccions abandonà la UFNR per militar al Partit Radical.

Com a diputat, fou membre de la Comissió Auxiliar d’Actes, de la Comissió Provincial de 1916-1917 com a encarregat de bagatges, allotjament, subministrament, beneficència, presons i correcció pública, servei militar, allistaments extraordinaris, força ciutadana, policia rural o eleccions; de la Comissió de Governació; de la Comissió per al Foment dels Interessos Agrícoles, i de la Comissió de l’Exposició Internacional d’Indústries Elèctriques el 1917.

Sobre la seva mort, sabem que al desembre de 1923 el Círculo de Ultramarinos, Comestibles i Similares dedicà una missa en record de tots els seus socis morts aquell any, entre els quals hi figura Joan Figueras.

Dades personals i familiars: 
Lloc habitual de residència: 
Barcelona.
Dades com a diputat de la Mancomunitat: 
Districte: 
Barcelona II - partits del Parc i del Nord.
Diputació a què pertanyia: 
Barcelona.
Responsabilitats que tingué a la Diputació: 
Comissió auxiliar d’Actes. Comissió Provincial 1916-1917 (encarregat de bagatges, allotjament, subministrament, beneficència, presons i correcció pública, servei militar, allistaments extraordinaris, força ciutadana, policia rural i eleccions). Comissió de Governació. Comissió per al Foment dels interessos agrícoles. Comissió de la Exposició Internacional d'Indústries Elèctriques (1917).
Partit pel qual es presentà: 
Unió Federal Nacionalista Republicana.
Resultats electorals (vots) en cada elecció disputada: 
1915: 8.454 vots.
Dades professionals: 
Formació professional: 
Comerciant.
Pertinença a organitzacions econòmiques i professionals: 
Membre del Círculo de Ultramarinos, Comestibles i Similares.
Associacions culturals/ciutadanes: 
Centre Nacionalista Republicà de Sant Gervasi.
Ideologia i activitat política: 
Ideologia: 
Republicanisme, catalanisme.
Militància política: 
Unió Federal Nacionalista Republicana (fins 1915). Partit Republicà Radical (1915-?).
Bibliografia: 
Estudis sobre la seva figura: 

Bibliografia

BALCELLS, Albert; PUJOL, Enric; SABATER, Jordi. La Mancomunitat de Catalunya i l’autonomia. Barcelona: Proa, 1996.

CULLA, Joan B. El republicanisme lerrouxista a Catalunya. Barcelona: Curial, 1986.

 

Fonts d’arxiu

Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona

 

Hemeroteca

El Progreso

La Vanguardia