Compte i Juncosa, Josep

Lloc de naixement: 
la Vilella Alta
Data de naixement: 
dissabte, abril 29, 1865
Lloc de defunció: 
La Villela Alta

Josep Compte Juncosa fou un polític i un important propietari agrícola amb terres a la Vilella Alta, a la Vilella Baixa i a Torroja (localitat on residia, a banda de les temporades que sojornava a Falset), i, com a tal, major contribuent. Persona activa i amb iniciatives, el 1909 fou membre de la comissió que s’entrevistà amb Pere Oliveras amb la idea de crear un Sindicat Agrícola de la Comarca i formava part de la «Junta Local de Defensa Contra las Plagas del Campo». El 1911 va ser nomenat visitador de lligallos per la «Asociación General de Cañadas del Reino» i el 1916 membre de la Comissió Provincial de Foment, suprem organ institucional en matèria d’Agricultura. El 1915, a la Vilella Alta, fou un dels membres fundadors de la cooperativa «La Verdad» dedicada a l'elaboració de pa.

En política, fou membre del Partit Liberal, i el 1907 es presentà per primera vegada a les eleccions a la Diputació Provincial de Tarragona. Segons el Diario de Tarragona, Compte era un «candidato joven de verdadero prestigio, de arraigo en la comarca de Falset, siendo en ella de todos conocido y apreciado en lo que vale». Tanmateix, els prop de 4.000 vots obtinguts foren insuficients i no resultà elegit. El 1911 ho va tornar a intentar i, malgrat obtenir vora de 5.000 vots, es va tornar a quedar sense acta de diputat. I fent bo allò que a la tercera va la vençuda, fou elegit el 1913 en les eleccions parcials celebrades per tal de cobrir la vacant produïda per la mort del diputat Josep Anguera Bassedes, en obtenir 6.856 vots, 2.000 més que el seu contrincant. En aquella legislatura formà part de la comissió d’Hisenda. Quan al 1915 es presentà a la reelecció dins de la candidatura d’ordre, resultà reelegit sense dificultat. A les eleccions de 1919 i 1923 tornà a repetir victòria, si bé fou cessat a principis de 1924 en dissoldre les diputacions el nou règim dictatorial. Quan el 1930 es començà a intentar restaurar la legalitat establerta per la Constitució de 1876, després de la dimissió de Primo de Rivera, formà part de la nova Diputació i fou membre de la cmissió Permanent.

Josep Compte fou el prioratí que més anys ocupà el càrrec de diputat provincial i, a més de formar part de les comissions ordinàries (la d’Hisenda, en totes les legislatures llevat de la darrera, i la Permanent d’Actes, 1919-1923), també estigué en la Mixta de Reclutament (1919-1921) i en la qual gestionava la divisió dels béns de l’antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona i, així mateix, representà a la Corporació en la Junta Consultiva de Teatres i Espectacles Públics i en el Consell Provincial de Foment (1923). No deixà, per això, d’integrar-se, puntualment, en diverses comissions creades ad hoc segons la situació. El 1915, arrel d’una pedregada que va fer malbé les collites de molts pobles de la província, se’n creà una amb l’encàrrec de presentar propostes al Govern espanyol i a la Mancomunitat per tal d’alleugerir tant com fos possible la situació en què havien quedat els camperols dels pobles afectats; el 1916 se’n creà una altra per estudiar un pla de carreteres i camins veïnals. A banda, el febrer de 1910 la Diputació delegava en ell i en Josep Mestres per assistir a la reunió d’entitats agrícoles organitzada per la Jefatura de Fomento i el Consejo de Agricultura y Ganadería. El 30 d’agost de 1921 participà a l’Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya, dins del Partit Liberal.

Durant la Guerra Civil, Josep Compte va restar amagat al terme de la Vilella Alta, pel que sembla, amb l'anuència de les forces d'esquerra. Un cop acabada la guerra, Compte «va respondre per tots els elements esquerrans del poble» i no s'empresonà cap civil, tan sols se'n van jutjar dos que, finalment, foren absolts. Degué morir poc temps després, probablement a la mateixa població que el va veure néixer.  

 

Dades personals i familiars: 
Lloc habitual de residència: 
Torroja
Dades com a diputat de la Mancomunitat: 
Districte: 
Falset-Gandesa.
Diputació a què pertanyia: 
Tarragona.
Responsabilitats que tingué a la Diputació: 
Comissió d’Hisenda (en totes les legislatures fins 1921). Vicepresident Comissió Provincial (1917). Comissió Permanent d’Actes (1919, 1921, 1923). Representant a la Junta de Carreteres del Principat de Catalunya (1913). Representant Comissió Catalana que gestiona la divisió de béns de l’antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona (1915). Junta Consultiva de Teatres i Espectacles Públics (1919). Comissió Mixta de Reclutament (1919). Delegat al Consell Provincial de Foment (1923).
Partit pel qual es presentà: 
Partit Liberal.
Resultats electorals (vots) en cada elecció disputada: 
7.465 vots obtinguts a les eleccions a diputats provincials de 1913. 6.744 vots obtinguts a les eleccions a diputats provincials de 1915. 4.978 vots obtinguts a les eleccions a diputats provincials de 1919. 7.487 vots obtinguts a les eleccions a diputats provincials de 1923.
Pertinença a organismes de direcció, comissions,… de la Mancomunitat: 
Membre comissió creada per estudiar propostes a presentar arrel de la siutació en què havien quedat molts pobles de la província per culpa d’una pedregada (1915). Membre comissió creada per estudiar un pla de carreteres i camins veïnals (1916).
Dades professionals: 
Activitat econòmica: 
Agrària.
Patrimoni: 
Propietaria agrícola.
Pertinença a organitzacions econòmiques i professionals: 
Visitador de Ligallos, nomenat per l’Asociación General de Cañadas del Reino. Comissió Provincial de Foment.
Associacions culturals/ciutadanes: 
Cooperativa La Verdad (elaboració de pa).
Ideologia i activitat política: 
Ideologia: 
Liberal.
Militància política: 
Partit Liberal.
Imatges i documents: 
Signatura del personatge: