Alegre i Roig, Francesc

Francesc Alegre i Roig.
Lloc de naixement: 
Terrassa, Vallès Occidental
Data de naixement: 
dilluns, maig 19, 1862
Data de defunció: 
dimecres, juny 30, 1926
Lloc de defunció: 
Terrassa, Vallès Occidental

Industrial i polític. El seu pare va ser Gaietà Alegre i Trias i la seva mare, Anna Roig i Morgades, els quals es van casar el 10 de maig de 1890 i van tenir tres fills: Elvira, Francesc i Gaietà. La mare de Francesc Alegre i els seus germans va morir i el seu pare es va casar temps després amb Joaquima Pujals i Bosch, amb la qual va tenir dos fills més: Joaquim (1873-1918) i Jacint Alegre i Pujals. Gaietà va ser, entre altres, director de l’empresa Vídua Argemí i Companyia, director del Banc de Terrassa el 1881 i de la Caixa d’Estalvis de Terrassa entre el 1884 i el 1888, de la primera Junta d’Auxilis, vocal de la Junta de Beneficència de l’Hospital Casa Caritat de Sant Llàtzer i fundador de l’Institut Industrial.

Francesc Alegre i Roig es casà amb Mercè de Sagrera i Palet—persona provinent d’un dels llinatges més importants de Terrassa— i van tenir sis fills: Antoni, Maria, Neus, Anna, Francesca i Mercè. Mercè de Sagrera era propietària de la coneguda casa Alegre de Sagrera, un edifici que partir de 1973 va passar a ser propietat de l’Ajuntament de Terrassa. A més, també tenia una finca rústica situada entre Ullastrell i Castellbisbal. Cal afegir també que l’avi matern de Mercè de Sagrera fou Joaquim de Sagrera i Domènec, fabricant de teixits de llana i heroi local de la guerra del Francès. 

En l’àmbit professional, Francesc Alegre fou enviat a una casa d’Elbeuf (França), especialitzada en la indústria de la llana tan bon punt va finalitzar els estudis elementals. El 1886 el seu pare Gaietà Alegre va constituir l’empresa Alegre y Compañía després de separar-se de l’empresa Alegre y Sala. A la mort d’aquest el 1888, l’empresa va quedar en mans dels fills Francesc, Joaquim i Gaietà, que, tot i ser els tres gerents, la direcció va anar a càrrec de Francesc Alegre. Poc abans de l’inici de la Primera Guerra Mundial l’empresa va realitzar una concentració industrial amb dues empreses llaneres més: Casanoves, Vallès i Cia. i Rigol, Boada i Cia.

Al marge d’això, va participar activament en diverses organitzacions econòmiques i professionals terrassenques. Va ser fundador de la Terrassa Industrial SA, primer president del Consell d’Administració i vicepresident de la Cambra d’Oficis de Comerç i Indústria de Terrassa el 1896, a més de tenir diversos càrrecs en el Banc de Terrassa entre el 1903 i el 1920. Arran de la suspensió de pagaments del Banc de Terrassa el 1922, Francesc Alegre, que formava part del Consell d’Administració de Barcelona, va haver d’avalar el pagament de 1.129,748 pessetes. Al marge d’això, també va ser president de la companyia Naviera Egara SA el 1919 i conseller delegat de la Compañía General de Crédito SA.

Al marge de tot això, Francesc Alegre va tenir una participació destacada en el món associatiu local. Va ser president del Círculo Egarense el 1898, vocal del Casino Tarrasense i president el 1893, membre de la Junta Parroquial el 1887 i president del Teatre Principal. També va ser un dels fundadors i soci número 1 d’El Amigo del Enfermo, una entitat d’assistència mèdica local.

En l’àmbit ideològic va ser un liberal partidari de Práxedes Mateo Sagasta. El 1897 va ser delegat al Comitè Liberal Provincial i a Terrassa sempre va actuar a favor del cacic local Alfons Sala i Argemí.

Va ser diputat provincial entre els anys 1894 i 1917, i fou escollit per primera vegada amb un total de 12.418 vots a través del sisè districte que englobava els partits de Manresa-Terrassa. Va participar en la Comissió de Foment i se’l va nomenar per representar la Diputació de Barcelona a la Junta d’Amillaramiento.

El 10 de març de 1901 va tornar a ser escollit diputat amb 10.220 vots, aquest cop pel districte de Terrassa-Sabadell. El 24 d’octubre de 1909 va tornar pel mateix districte amb 6.208 vots. Entre 1909 i 1913 va participar a la comissions de Foment, Provincial i Consultiva de Teatres de la mencionada Diputació.

El 12 de març de 1913 va ser novament escollit, en els que serien els primers comicis de la Mancomunitat, per 5.222 vots. De 1913 a 1917 va formar part de les comissions de Foment, Governació, Instrucció Pública i Belles Arts, del patronat de l’Escola Superior d’Agricultura i va ser vocal de la Comissió Mixta de Reclutament de la Diputació de Barcelona.

Finalment, Francesc Alegre i Roig morí a Terrassa al juny de 1926 a l’edat de seixanta-quatre anys.

Dades personals i familiars: 
Família: 
El seu pare va ser Gaietà Alegre i Trias (13/12/1832 – 05/10/1888) i la seva mare Anna Roig i Morgades (1824/1823 – 02/12/1868), els quals es van casar el 10 de maig de 1890. Van tenir tres fills: Elvira, Francesc i Gaiteà Alegre i Roig. La seva mare va morir i el seu pare es va casar temps després amb Joaquima Pujals i Bosch, amb la qual va tenir dos fills més: Joaquim (1873-1918) i Jacint Alegre i Pujals. Gaietà va ser, entre altres, director de l’empresa «Vídua Argemí i Companyia», director del Banc de Terrassa (1881) i de la Caixa d’Estalvis de Terrassa (1884-1888), de la primera Junta d’Auxilis, vocal de la Junta de Beneficència de l’Hospital Casa Caritat de Sant Llàtzer i fundador de l’Institut Industrial.
Matrimoni / Fills: 
La seva dona va ser Mercè de Sagrera i Palet, que provenia d’un dels llinatges més importants de Terrassa. Van tenir sis fills: Antoni, Maria, Neus, Anna, Francesca i Mercè Alegre i Roig. Era propietària de la coneguda casa Alegre de Sagrera, a partir de 1973 va passar a ser propietat de l’Ajuntament de Terrassa. També tenia una finca rústica propietat de la seva dona situada entre Ullastrell i Castellbisbal.
Llocs successius de residència i datació: 
Casa Alegre de Sagrera.
Dades com a diputat de la Mancomunitat: 
Districte: 
Terrassa-Sabadell.
Diputació a què pertanyia: 
Barcelona.
Responsabilitats que tingué a la Diputació: 
Del 1913 al 1917 va formar part de les comissions de Foment, Governació, Instrucció Pública i Belles Arts, del patronat de l’Escola Superior d’Agricultura i va ser vocal de la comissió Mixta de Reclutament de la Diputació de Barcelona.
Partit pel qual es presentà: 
Partit Liberal.
Resultats electorals (vots) en cada elecció disputada: 
El 12 de març de 1913 va ser escollit diputat amb 5.222 vots.
Dades professionals: 
Formació general (estudis): 
Tot just acabar els estudis elementals el seu pare el va enviar a una casa d’Elbeuf (França), especialitzada en la indústria de la llana.
Formació professional: 
Industrial
Polític.
Activitat econòmica: 
El 1886 Gaietà Alegre va constituir l’empresa «Alegre y Compañía» després de separar-se de l’empresa «Alegre y Sala». A la mort d’aquest el 1888, l’empresa va quedar a mans dels fills Francesc, Joaquim i Gaietà. Malgrat que tots eren gerents de l’empresa, la direcció va anar a càrrec del Francesc. Poc abans de l’inici de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) l’empresa va realitzar una concentració industrial amb dues empreses llaneres més: «Casanoves, Vallès i Cia» i «Rigol, Boada i Cia». Arran de la suspensió de pagaments del Banc de Terrassa el 1922, Francesc Alegre, que formava part del Consell d'Administració de Barcelona, va haver d'avalar el pagament de 1.129,748 pessetes.
Patrimoni: 
Tenia una finca rústica de la seva dona entre Ullastrell i Castellbisbal.
Pertinença a organitzacions econòmiques i professionals: 
Va ser fundador de la «Terrassa Industrial SA», primer president del Consell d’Administració i vicepresident de la Cambra d’Oficis de Comerç i Indústria de Terrassa (1896) i va tenir diferents càrrecs en el Banc de Terrassa (1903-1920, el 1900 era vicepresident). També va ser president de la companyia «Naviera Egara SA» (1919) i conseller delegat de la «Compañía General de Crédito, SA».
Associacions culturals/ciutadanes: 
Va ser president del Círculo Egarense (1898), vocal del Casino Tarrasense i president (1893), membre de la Junta Parroquial (1887) o president del Teatre Principal. També va ser un dels fundadors i soci número 1 d'«El Amigo del Enfermo».
Ideologia i activitat política: 
Ideologia: 
Liberal.
Militància política: 
Partit Liberal.
Càrrecs polítics: 
Delegat al Comitè Liberal Provincial (1897).
Bibliografia: 
Obra personal: 

BARATA, Juan [et al.]. Al distrito de Tarrasa. Terrassa: Impr. Utset, 1899.

—. A los electores de Tarrasa. Terrassa: Impr. Ventayol, 1911.

VALLHONRAT, Jaime [et al.]. A los electores de Tarrasa. Terrassa: Impr. Giralt, 1916.

Estudis sobre la seva figura: 

Bibliografia

BENAUL, Josep Maria. “La comercialització dels teixits de llana en la cruïlla dels segles XVIII i XIX. L’exemple de la fàbrica de Terrassa Anton i Joaquim Sagrera, 1792-1807”. Arraona: revista d’història [Sabadell], núm. 2, 3a època (1988), p. 36-47.

CABANA, Francesc. Fàbriques i empresaris. Els protagonistes de la revolució industrial a Catalunya. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2001.

FERNÀNDEZ ALVÁREZ, Ana; PLANS I CAMPDERRÓS, Lourdes. La Cambra, 125 anys creant futur. Terrassa: Cambra de Comerç de Terrassa, 2011.

FERRAN, Domènec (coord.). La Casa Alegre de Sagrera. Terrassa: Museu de Terrassa, 1997.

GUAL VILLALBÍ, Pedro (coord.). Anuario personalidades eminentes de la industria textil española. Barcelona: Industria Textil Española, 1952.

MARCET I GISPERT, Xavier. “El Salisme: moviment polític i bloc de poder”. Terme. Revista d’Història [Terrassa] núm. 5, (novembre de 1990), p. 16-34.

—. Qui ha manat a Terrassa?: i altres reflexions. Terrassa: Egara, 1991.

—. “Els alcaldes de Terrassa en el segle ”. A: Terrassa segle XX. 1867-1993. Terrassa: Diario de Terrassa, 1993.

 

Fonts d’arxiu

Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona

Arxiu Comarcal del Vallès Occidental – Arxiu Històric de Terrassa

Arxiu Personal Rafel Comes de Terrassa

Imatges i documents: 
Francesc Alegre i Roig.
Casa Alegre de Sagrera, lloc on visqué Francesc Alegre i Roig.
Peus de foto i comentaris: 
Francesc Alegre i Roig. Font: retrat de Francesc Alegre i Roig. Autor desconegut. Arxiu Municipal de Terrassa, (CAT 440630).
Casa Alegre de Sagrera, lloc on visqué Francesc Alegre i Roig. Font: Viquipèdia. L’enciclopèdia lliure. "Casa Alegre de Sagrera" [en línia]. Wikimedia Foundation, [última revisió: 16/01/2017], [consulta: 23/06/2017]. Disponible a: <https://ca.wikipedia.org/wiki/Casa_Alegre_de_Sagrera>.
Peu de portada i comentaris: 
Francesc Alegre i Roig. Font: retrat de Francesc Alegre i Roig. Autor desconegut. Arxiu Municipal de Terrassa, (CAT 440630).